Splošni pogoji poslovanja Optifood.eu

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Optifood.eu (v nadaljevanju: Optifood) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Obravnavajo delovanje Optifood, ter poslovni odnos med CirEco d. o. o., trgovina in storitve (v nadaljevanju: CirEco), tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki izdelkov in storitev), registriranimi uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki) in kupci Optifood kuponov (v nadaljevanju: kupci kuponov).

S spletno stranjo in domeno Optifood.eu upravlja podjetje CirEco, ki preko Optifood nastopa kot oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov s popusti.

 1. O Optifood

Optifood je spletna stran, na kateri je vsak dan objavljena ena ali več ponudb lokalnih ali tujih ponudnikov različnih izdelkov ali storitev, s popusti od 50 % do 99 % ali kot ponudbe s Super ceno. Optifood uporabnikom zagotavlja visoke popuste, ponudnikom storitve pa odlično promocijo in predstavitev.

 1. Ponudba

Cene ponudb so predstavljene kot akcijske cene ponudnika storitve. Ponudnik storitve je dolžan zagotoviti popust na izbrano storitev ali blago v višini od 50% do 99 % ali ponudbo s Super ceno (t. j. ponudbo z znižano ceno glede na ceno po ponudnikovem uradnem ceniku. Ponudbe s Super ceno so primerno označene v polju nakupa kupona), v skladu z njegovim veljavnim cenikom blaga ali storitev. Ponudba traja od objave do razprodaje zalog oziroma do preklica.

Optifood ponudbo pripravi po naročilu ponudnika izdelkov ali storitev in glede na podatke, posredovane s strani ponudnika izdelkov ali storitev. Fotografije ali slike dnevne ponudbe lahko prikazujejo simbolično storitev, ponudbo, podjetje ali blago, v kolikor ponudnik nima lastnega fotografskega materiala. Slike lahko priskrbi Optifood preko lastnih virov ali uporabi avtorska gradiva ponudnika izdelka ali storitve.

 1. Načini plačil ponudb Optifood

Nakup preko Optifood je varen in udoben. Ne glede na izbiro načina plačila, poskrbite in preverite, da so vaši podatki pravilni, z namenom, da bo nakup in kasnejše unovčevanje kupona pri ponudniku potekalo brezhibno.

Na Optifood so mogoči naslednji načini plačil:

 • Plačilo preko spletnega plačilnega naloga – UPN: (z nakazilom na račun CirEco po ponudbi / predračunu oziroma plačilnemu nalogu): Po kliku na gumb “kupi kupon”, uporabnik izbere opcijo Nakup preko plačilnega naloga. Vnese zahtevane podatke in v rubriko ˝Moji kuponi˝ ali preko e-pošte prejme spletni predračun v obliki plačilnega naloga. Plačilo uporabnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Klik, Bank@Net, itd.) ali ga natisne in plača na pošti. Kupon se aktivira šele, ko Optifood prejme plačilo, kar pomeni isti delovni dan med 15. in 16. uro, če je plačilo opravljeno do 12. ure, ali naslednji delovni dan do 9. ure, če je plačilo opravljeno med 12. in 15. uro, ali naslednji delovni dan med 15. in 16. uro , če je plačilo opravljeno po 15. uri.
 • Plačilo s plačilno kartico: : (Mastercard, Maestro, Visa, American Express): S klikom na “kupi kupon”, uporabnik izbere opcijo Nakup s plačilno kartico. Uporabnik izbere eno izmed navedenih vrst kartice, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. V rubriko ˝Moji kuponi˝ nemudoma prejme aktiviran kupon Optifood.

Pri težavah s plačili se lahko uporabniki obrnejo na administrativni oddelek info@optifood.eu

 1. 1 Posebnosti in izjeme pri načinih plačil

Zgoraj omenjeni načini plačil veljajo pri vseh ponudbah, razen, če je drugače zavedeno v Podrobnostih o ponudbi pri posamezni ponudbi.

Optifood si pridržuje pravico, da pri posebnih ponudbah poljubno omeji načine plačila na samo enega ali poljubno kombinacijo plačilnih načinov. Tovrstno spremembo bo Optifood jasno zapisal v ponudbi v rubriki Podrobnosti o ponudbi.

Naročila in kupljeni kuponi so v elektronski obliki shranjeni na strežniku Optifood in kupcu dostopni v vsakem trenutku, v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

 1. Cene

Cena ponudbe je določena v skladu s pisnim dogovorom s ponudnikom storitve. Za cene jamči ponudnik storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene polne cene storitev ali blaga. Vse cene vsebujejo DDV.

Optifood v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen ponudnikov izdelkov ali storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti ponudnika ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na Optifood. Kljub zavezujoči pogodbi med Optifood in ponudnikom izdelka ali storitve, se lahko zgodi, da je podatek o ponudniku in ceni napačen ali da prihaja do odstopanj. V tem primeru si bo Optifood, v dogovoru s ponudnikom storitve, prizadeval za čim prejšnjo razrešitev odstopanj.

Cene veljajo za posamezno ponudbo v času objave le-te na Optifood. Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila iz točke 3, v skladu z navedenimi pogoji. Cena ponudbe, objavljena na Optifood, je enotna in velja za vse uporabnike Optifood.

 1. Postopek nakupa

Ob registraciji v sistem Optifood obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki ni enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

 • Za nakup dnevne ponudbe je potrebna registracija uporabnika, ki zagotavlja varnost uporabniku, kakor tudi podjetju CirEco. Uporabnik prejme uporabniško ime in geslo, ter izbere način plačila.
 • Vsaka dnevna ponudba ima lahko določene posebne pogoje glede minimalnega števila nakupov, maksimalnih naročil in plačil kuponov, glede na posameznega uporabnika in čas trajanja ponudbe.
 • Uporabnik s klikom na ˝Kupi kupon˝ prične postopek nakupa in izbere željen način plačila. Če ponudba še nima zadostnega števila interesentov in če je izbran način plačila s kartico, se plačila ne bodo aktivirala, vse dokler ponudbe ne rezervira dovolj interesentov. V primeru, da ponudba po preteku tistega dne ne uspe (nezadostno število interesentov), nakup ponudbe ni mogoč nobenemu interesentu.
 • V primeru uspešnega nakupa uporabnik prejme Optifood kupon, ki ga unovči pri ponudniku izdelka ali storitve v navedenem časovnem roku, določenem s strani ponudnika izdelka ali storitev. Kupon je uporabniku posredovan v elektronski obliki preko elektronske pošte ali v uporabniški profil, v kategorijo ˝Moji kuponi˝. Uporabnik oziroma kupec jamči za istovetnost in pravilnost svojih podatkov. Namerne zlorabe ali zlonamerna naročila ponudbe / kupona za tretje osebe brez njihovega soglasja, so kaznive.
 • Pogoji koriščenja kupona so zavedeni v rubriki Podrobnosti o ponudbi. Z nakupom kupona kupec soglaša s Podrobnostmi o ponudbi in se z njimi strinja. Kupec kupona je dolžan po nakupu kupona Podrobnosti o ponudbi upoštevati.
 1. 1 Obrazložitev procesa poteka rezervacij in nakupov kuponov
 • Klik na gumb Kupi kupon pomeni rezervacijo kupona s strani uporabnika in še ne pomeni dejanskega nakupa. Za nakup se šteje šele dejansko plačilo rezerviranega kupona preko enega izmed načinov plačil.
 • Števec kuponov prikazuje trenutno število rezervacij kuponov in ne dejanskih nakupov kuponov. Število rezervacij kuponov in plačanih kuponov se lahko razlikuje.
 • Rok plačil za dnevno ponudbo preko nakazila na račun (plačilni nalog) je en (1) delovni dan od dne izteka objave ponudbe na Optifood, razen v primeru, ko je v »podrobnostih o ponudbi« drugače navedeno.
 • Če ni drugače navedeno v ponudbi, lahko kupci kuponov pričnejo kupone unovčevati takoj po nakupu kupona.
 • Če je ponudba uspešna, ponudnik izdelka ali storitve s strani Optifood prejme elektronski seznam šifer plačanih kuponov, s pomočjo katerega vodi evidenco kupcev kuponov oziroma strank. Šifra kupona na aktiviranem kuponu je dokaz, da je kupon bil naročen in plačan.
 • Optifood ima pravico dnevno ponudbo objaviti za dlje časa ali jo ponoviti, v kolikor je prišlo do sistemskih napak, motenj, ali drugih zapletov, zaradi katerih ponudba ni mogla biti zadostno ali korektno predstavljena.
 1. 2 Nakup darilnega bona

Kupljen kupon lahko uporabnik podari tretji osebi, v kolikor v postopku nakupa v polje nosilca kupona navede ime in priimek osebe, kateri želi kupon podariti. Na kuponu se bo v tem primeru izpisala zgolj polna vrednost storitve, ne pa tudi popust, ki je veljal na dan nakupa. Kupon lahko uporabnik obdarovani osebi posreduje po elektronski pošti ali ga natisne in vroči osebno.

 1. 3 Varnost kupovanja s plačilnimi karticami preko Optifood.eu

Nakup s kartico preko Optifood je varen. Optifood uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbi sistem Delavske Hranilnice. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Optifood.

Optifood brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sprejema plačil ali osebnih podatkov mladoletnih oseb ali fizičnih oseb, za katere obstaja sum, da so mladoletne. Optifood ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za mladoletne osebe.

CirEco lahko prekliče plačilo s plačilno kartico, če sumi, da kartico uporablja mladoletna oseba brez soglasja staršev ali skrbnikov. Če CirEco ni mogel ob času nakupa preveriti identitete uporabnika in je to bila mladoletna oseba s plačilno kartico staršev ali skrbnikov, CirEco za posledice ne odgovarja in ni dolžan povrniti plačanega zneska. Za ravnanje s plačilno kartico je odgovoren izključno imetnik kartice. CirEco se ob morebitnih težavah trudi najti soglasje z imetnikom kartice na način, ki bo ugoden za vse strani.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Z osebnimi podatki uporabnikov Optifood upravlja CirEco in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranil in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izključno za lastne potrebe, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, kuponov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk.

Uporabnik se strinja, da lahko CirEco njegove osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja o blagovni znamki Optifood, kakor tudi za vse ostale blagovne znamke, s katerimi upravlja ali še bo upravljal v prihodnosti.

Da lahko opravi nakup ponudbe na Optifood, mora uporabnik posredovati osebne podatke katerih vrsta in količina je odvisna glede na izbiro načina plačila Optifood kupona. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. Ime in priimek ter unikatna šifra kupljenega kupona bo posredovana zgolj ponudniku izdelka ali storitve, za namen identifikacije kupca kupona.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

 

 

 1. 1 Komunikacija z uporabniki Optifood

Optifood bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Optifood spoštoval.

Registriran uporabnik soglaša, da ga bo Optifood dnevno obveščal o ponudbi preko elektronskih sporočil v skladu s konceptom Optifood. Dnevna sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot redna sporočila dnevne ponudbe,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • jasno bo določena vsebina sporočila,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Optifood spoštoval.
 1. 2 Dostopnost podatkov ponudnikov storitev kupcem kuponov

CirEco se zavezuje, da bo kupcem kuponov zagotovil naslednje informacije ponudnikov storitev:

 • identiteto podjetja ponudnika (ime in sedež podjetja)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta ali telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
 • pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • način plačila,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 1. Vprašanja uporabnikov v zvezi s ponudbami

Registrirani uporabniki lahko svoja vprašanja v zvezi s ponudbo naslovijo na administrativni oddelek Optifood info@optifood.eu ali preko uradnih strani družbenih omrežij Optifood.

CirEco ima pravico vsebino komentarjev ali vprašanj, objavljenih na lastnih uradnih straneh družbenih omrežij uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu portala Optifood / CirEco, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor vprašanja ali mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana vprašanja, mnenja in komentarje ter, da materialne pravice v zvezi z izraženim vprašanjem ali mnenjem časovno neomejeno prenaša na CirEco.

 1. Reklamacije in odstop od pogodbe

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava administrativni oddelek na info@optifood.eu vsak delovnik med 9. in 17. uro. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, podane pisno na info@optifood.eu.

CirEco spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. CirEco je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

 1. a) Reklamacije kuponov

CirEco v nobenem trenutku ni lastnik storitev ali blaga, ki jih oglašuje na Optifood, zato tudi ne more biti odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen kupon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Reklamacijo vložite pisno na info@optifood.eu.

Reklamacije rešujeta kupec kupona in ponudnik izdelka ali storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika izdelka ali storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 1. b) Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa kupona, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen,  pisno na e-naslov: info@optifood.eu sporoči odstop od pogodbe po 43. č Členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu kupona. V primeru odstopa od pogodbe po 43 č členu ZVPot, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen, vam bomo kupnino vrnili nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

Če v primeru nakupa kupona za koriščenje storitve kupec pred pričetkom opravljanja storitve opravi rezervacijo termina opravljanja storitve, je kupon unovčen, ko kupec kupona od ponudnika ali rezervacijskega sistema CirEco prejme potrditev rezervacije.

V primeru nakupa kupona za koriščenje storitve nastanitve ali kupona za paketno potovanje oziroma turistični paket (aranžma), je kupon unovčen z dnem, ko ponudnik storitve ali rezervacijski sistem CirEco kupcu potrdi rezervacijo termina koriščenja storitve.

Po 5. odstavku 43. č člena ZVPot, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka 43. č člena pri teh pogodbah:

 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 10. sklenjenih na javnih dražbah;
 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

To še posebej velja pri ponudbah, ki so označene kot “EKSKLUZIVNA LAST MINUTE PONUDBA” in drugih ponudbah, v katerih je rok za unovčenje kupona krajši od 14 dni in je v ponudbi določen rok v katerem je potrebna rezervacija s šifro kupona

 1. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pri ponudbah, v katerih je določen rok za unovčenje kupona in koriščenje storitve, ki je krajši od 14 dni od dneva nakupa kupona, sme kupec kupona odstopiti od pogodbe najpozneje do izteka roka za unovčenje kupona in koriščenje storitve, kot je naveden v ponudbi.

V primeru odpovedi rezervacije storitve nastanitve ali paketnega potovanja oziroma turističnega paketa (aranžmaja) veljajo splošni pogoji ponudnika storitve turističnega paketa (aranžmaja), če ni v sami ponudbi drugače določeno.

Stornacija rezervacije ne pomeni stornacije kupona. Stornacija kupona po opravljeni rezervaciji ni možna.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte, s priloženim izpolnjenim obrazcem.

Obrazec za odstop od pogodbe – plačilo z UPN mestu je na voljo tukaj.

Obrazec za odstop od pogodbe – plačilo z bančno kartico je na voljo tukaj.

Vse morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec kupona in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

CirEco se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si CirEco prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 1. c) stvarna napaka

V primeru stvarne napake kupona bomo ukrepali v skladu z 37c členom ZVPot.

 1. Odveza odgovornosti

CirEco ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani www.optifood.eu, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev na Optifood.eu. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta so možni izpadi delovanja prikazov dnevnih ponudb ali spletne strani ali motnje prikazov podatkov pri ponudbah. V slednjih primerih CirEco pravočasno pisno preko e-pošte obvesti morebitne kupce kuponov.

CirEco ne odgovarja za vsebino, kakovost, pogoje in ustreznost izvajanja storitev oziroma blaga ponudnikov storitev z veljavnimi predpisi, omogoča le povezavo do storitev oziroma blaga ponudnikov.

CirEco ne odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnikov storitev, ki so dostopne preko povezav, objavljenih na Optifood in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom ali tretjim osebam, ker so se zanesle na objavljene vsebine oziroma so ravnale v skladu z objavljenimi vsebinami.

CirEco ne daje nobenega jamstva ali garancije, da so vsebine, objavljene na Optifood, popolne, točne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom ali tretjim osebam, ker so se zanesle na objavljene vsebine oziroma so ravnale v skladu z objavljenimi vsebinami.

CirEco ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani Optifood utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabniki so dolžni sami poskrbeti za primerno zaščito (npr. protivirusno zaščito, ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopajo do Optifood.

CirEco lahko kadarkoli ukine Optifood ali trajno onemogoči dostop do le-te, ne da bi bil dolžan o tem obvestiti uporabnike.

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

CirEco skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

CirEco na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. Soglasje uporabnika

Uporabniki Optifood soglašajo in potrjujejo, da so seznanjeni, da CirEco ne odgovarja za kvaliteto storitev oz. blaga ponudnikov storitev, katerih kupone na Optifood ponuja in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom ali tretjim osebam zaradi koriščenja teh storitev ali uporabe tega blaga ali ker so se zanesle na objavljene vsebine oziroma so ravnale v skladu z objavljenimi vsebinami.

 

Zadnja objava splošnih pogojev: September 2022.